سلام ....

یه چیزی بگم

در مورد دوستانی که

نظر خصوصی میزارن

آقا نکنین این کارو

ای بابا !!!

هر مطلبی که کپی میشه ( البته خیلییییی کمن مطالب کپی شده : بعضی از معما ها و بازی ریاضی ها ) منبع ذکر شده است 

اینم معما این سری :


در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:
- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است.
- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است.
با توجه با این اطلاعات، بلندترین دانش‌آموز کیست؟
    ۱: مهران

    ۲: سعید
    ۳: بهرام
    ۴: دانیال

؟؟؟

.

.

.

لوگو ها

جواب گزینه 3

از :
zoomit.ir