تو این صفحه هر سری یکی از سوال ها با موضوعات :

پایتون و برنامه نویسی

ریاضی

اطلاعات عمومی

گذاشته میشود 

هیچ یک از این سوالات همراه با جواب نیستند

کسانی که جواب درست بدهند جواب با نام آنها تو همین صفحه گذاشته میشود

لازم به ذکر است :

سوالاتی که جواب ندارند یعنی کسی به آن پاسخ صحیح نداده است

سوالات پایین تر  جدید تر هستند .

تا وقتی به سوالی پاسخ صحیح داده نشده باشد فرصت پاسخگویی در همین مطلب فراهم  است 

اولین نظر و جواب درست مورد قبول است

سطح سوالات نوشته شده است  
سوالات دارای امتیاز اند

به صورت ناشناس نظر ندهید  

سوالات بدون امتیاز برای محک زدن خودتان سوالات عالی هستند

در سوالات کامپیوتر ==> ب ب ک یعنی: برنامه ای بنویسید که

 
سوال اول 
کامپیوتر
سطح : آسان
امتیاز =بدون امتیاز است
برنامه ای بنویسید که ( ب ب ک ) عددی از کاربر گرفته و مجوموع مقسوم علیه هایش را  با دو برابر آن عدد مقایسه کند . 
 


سوال دوم
کامپیوتر
سطح سخت
امتیاز = 5-10 
امتیاز این برنامه بنا بر چگونگی کارکرد شما از بین 5 تا 10 انتخاب میشود .
ب ب ک یک عدد گرفته ( هر چند رقم ) و آن را به عوامل اول تجزیه کند.
محدودیت ها : نمیتوانید غیر از دستورات زیر استفاده کنید :
حلقه وایل و فور
شرط
اینت اینپوت و فلوت اینپوت و اینپوت
دستور برک
دستور ELSE
حلقه تو در تو سوال سوم
ریاضی
سطح آسان
امتیاز = بدون امتیاز
چند عدد سه رقمی داریم که ارقام آن غیر تکراری باشند ؟؟

سوال چهارم
اطلاعات عمومی
سطح آسان
امتیاز = بدون امتیاز است !
کاشف الکترون ؟؟
این سوال به دلیل پیدا کردن بسیار آسان جواب در اینترنت بدون امتیاز است

سوال پنجم
کامپیوتر
سطح متوسط
امتیاز =2 
ب ب ک n از کاربر بگیرد و تا N عدد فیبوناچی را چاپ کند 
سری اعداد فیبوناچی ==>                      .................   89  55  34     21   13   8    5  3  2   1  1 


سوال ششم
اطلاعات عمومی
سطح آسان
امتیاز = بدون امتیاز 
پاییتخت کشور بلغارستان ؟؟
پاییتخت کشور مکزیک ؟؟
پاییتخت کشور آرژآنتین ؟؟
پاییتخت کشور لهستان ؟؟
پاییتخت کشور هلند ؟؟؟ 
به دلیل وجود جواب در اینترنت این سوال بدونه امتیازه
:( 


سوال هفتم
کامپیوتر
سطح=متوسط
امتیاز=1.5
ب ب ک (برنامه ای بنویسید که ) اسم کاربر را پرسیده و به او سلام کند سپس n و m را از کاربر گرفته ( حد اکثر عدد 3 رقمی است ) و این دو عدد را به هم  وصل کند و مجموعه ارقام عدد حاصل را در مقلوب عدد حاصل ضرب کند و نتیجه را بگویید
به طور مثال اگر n=23 و m=24 عدد حاصل این است : 2324