شبی تاریک و برق ها خاموش را تصور کنید :)(
میخواهید جورابی برداشته و به بیرون بروید(فوری) 
جوراب هایتان را در صنوقچه ای سیاه گذاشته اید و ان را به زحمت پیدا میکنید
می دانید که همه جورابهایتان مدل یکسانی دارند اما از بین آنها، 10 جفت جوراب سفید، 10 جفت جوراب مشکی و 12 جفت جوراب سورمه ای دارید و البته همگی درهم و بر هم هستند.
.
آیا می توانید مشخص کنید حداقل چند جوراب باید بردارید که با خیال آسوده به سفر بروید؟
زیر 30 ثانیه باید جواب بدید چون آسونه
موفق باشید 

جواب ادامه ی مطلب 
چهار عدد.
با وجودی که تعداد هر رنگ زیاد است از آنجایی که همه یک مدل دارند، و هدف یافتن حداقل یک جفت همرنگ است، پس اگر 4 جوراب برداریم (کلا سه رنگ وجود دارد.) بر طبق اصل لانه کبوتری، حداقل دوتا از این جوراب ها، هم رنگ خواهند بود.