خب

سوالات از ما دستور پرینت رو خودمون جواب میدیم

('print('salam

('print('khobi

('print('khodahafez

سوال دوم

('print('1+2+3=6

سوال سوم

('print('helli6

(3+3,'print('helli

سوالات جدید

برنامه ای بنویسید که مانگین اعداد زیر را چاپ کند :

20

45

5

10

برنامه ای بنویسید که 5 را به توان پنج برساند ! بدون علامت توان ! ( فعلا بهتون نگفتم علامتش چیه البته ) 

لوگو ها

موفق و شاد باشید !!!