خب

دستور پرینت رو براتون یادآوری (یا آموزش ) دادیم .

حالا نوبت مچ گیریه

توی این بخش به اسم سوالات از ما قراره تمرین بنویسیم و شما حل کنید .

ببینم چه میکنید

برای اطمینان از درستی جواب ها برای ما بفرستید تا چک کنیم برنامه رو .

موفق باشید

راستی اینم یادآوری کنم که بعضی از سوال ها رو باید بدون استفاده از پایتون و شل حل کنید !!!

بر نامه ای بنویسید که به ترتیب به زبان فارسی بنویسد

سلام

خوبی

خداحافظ

برنامه ای بنویسید که عدد 6 را به صورت جمع سه عدد متوالی بنویسد

برنامه ای بنویسید که به انگلیسی بنویسد :

حلی 6 ( بدون استفاده از آزمایش برنامه , در پایتون و به دو روش جمع دو عدد و نوشتن عدد ) مثلا برای نوشتن عدد از دو روش عمل ریاضی و سینگل کتیشن ' یا دابل کتیشن استفاده کنه "

شاد باشید